SENASTE NYTT!
(Se detaljerat i spalten till höger)

Uppdaterad 16.6.2016
 

PROGRAM
HÖSTEN 2016

På årsmötet slogs verksamhets-planen för 2016 fast.
Se detaljer till höger.


============================

Material har också lagts upp på facebooksidan Edith Södergran-sällskapet. Logga in med ditt eget FB-konto.

Sällskapet har en broschyr som delas ut i samband med olika evenemang.


VILL DU KOMMENTERA 
HEMSIDAN?

SKRIV TILL WEBBMASTER: 

raine@kolumbus.fi

=============================

TOMAS MIKAEL BÄCK:
nu aktuell med diktsamlingen "De tysta gatorna".
 
Se i spalten till höger.
------------------------------

Litteraturbanken.se tillhandahåller e-böcker:
Gå in på webben

http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/

Sök Södergran i listan. 

-----------------------------

I modulen "SAXAT":

Prisregn över finlandssvenska författare.
Hufvudstadsbladet,
den 5 februari 2015

-----------------------------

I SLS:s arkiv finns drygt 400 fotografier tagna av poeten Edith Södergran för att användas fritt.

-----------------------------

"LITTERATURFÖRSLAG" upp-daterad 22/9 2014.
Musik till Södergrandikter i "TONSÄTTNINGAR"upp-daterad 26/10 2015
Läs också "TIDSKRIFTER/ARTIKLAR".

----------------------------------

Senaste medlemsbrevet postades 15 mars 2016. (Läs i modulen "Medlemsbrev").

Senaste årsmötet hölls den 23 april 2016 i Helsingfors (Finland).

Sänkt medlemsavgift 2016-17 ! 
Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften?

Kontouppgifterna hittar du i modulen "Styrelsen/Kontakt/Medlemsavgift"

----------------------------------------------------

Styrelsen önskar alla ES-sällskapets medlemmar
en skön och solig sommar!

----------------------------------------------------

Fil.mag. Sebastian Köhler
ny ordförande för Edith Södergran-sällskapet

Till vardags jobbar Sebastian som redaktör på "Förlag, Zacharias Topelius Skrifter" på Svenska Litteratursällskapet i Helsingfors (SLS).

I våras tilldelades han SLS:s Pro gradu-pris i språkvetenskap och litteraturvetenskap; bästa pro gradu avhandling i litteraturvetenskap (Helsingfors universitet), för avhandlingen "I varje pärlas kärna finns en orenhet. Om historikern som profet och träldomens ofrånkomlighet i Fredrik Långs roman Mitt liv som Pythagoras." 

----------------------------------------


Årsmötet 23.4.2016; utdrag ur protokollet:

"Verksamhetsplanen för 2016 presenterades av ordförande och fastställdes. Konstaterades att Edith Södergran-sällskapet utöver att arrangera eget program strävar efter att följa med vad andra arrangörer ordnar och understöder evenemang som rör Edith Södergran. Sällskapet strävar dessutom efter att aktivt följa med forskningen kring Edith Södergrans poesi."

"Medlemsavgifterna slogs fast enligt följande: Medlemsavgiften är 15 euro i Finland och Sverige. Juniormedlemsavgiften (för medlemmar under 30 år) är 10 euro i Finland och Sverige."

 
Verksamhetsplan (preliminär):

Edith Södergrans födelsedag ordnades 4 april på Arbis, Helsingfors. - Ett 30-tal södergranvänner mötte upp och fick ta del av musik till piano, samt föredrag och diktläsning. 
(Kolla i modulen "Födelsedagsfest 4 april 2016").
Fredag 11 november _ Bokkalaset i Ekenäs, Finland. - På programmet bl.a. "Edith som fotograf".

Och mot slutet av året hoppas vi åter igen kunna ordna diktläsningskvällen "Edith på olika språk". Plats: Stockholmsområdet. 
====================================================

Klicka på "Födelsedagsfest 4 april 2016" i menyn ovan
för att ta del av programmet i ord och bild
.

===================================================

 Södergran pristagaren 2014:

Tomas Mikael Bäcks diktsamling "De tysta gatorna".

För två år sedan tilldelades Tomas Mikael Bäck Södergranpriset med motiveringen att "Tomas Mikael Bäck är den poet i sin generation som stadigast hållit fast vid en avantgardistisk poetik. Det skulle nog Edith Södergran tycka om".

Som motto för den nu aktuella diktsamlingen har Bäck valt inledningsorden till en av Edith Södergrans mest älskade dikter: ”Var lugn, mitt barn, det finnes ingenting, / och allt är som du ser (---)”.

Den abrupt avklippta strofen får på det här sättet en mycket bäcksk twist av motsägelsefullhet.

Läs hela inlägget av Marit Lindqvist/YLE på: http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/26/aforistiska-aptitretare-till-poesi

                                ==========================================

Edith Södergrans dikter är översatta till åtminstone 36 språk (statistik från 12.11.2015):

Se vidare i modulen "Litteraturförslag". 

Känner du till översättningar till något annat språk? 
Vi tar gärna emot tips på: sodergransallskapet@gmail.com

Ett smakprov på albanska finns i modulen "Saxat".

---------------------------------------------------------------------------

BILDER FRÅN
DIKTUPPLÄSNINGSKVÄLLEN
"EDITH PÅ OLIKA SPRÅK"
finns i modulen med samma namn.
Evenemanget ordnades i Stockholm den 12 november 2015.


BILDKAVALKAD FRÅN EDITH SÖDERGRAN/
HELENE SCHJERFBECK-SYMPOSIET
finns i modulen "SYMPOSIUM 2015".
Evenemanget ordnades 6.11.2015 i Ekenäs, Finland.
 

 

 

Hemsidan uppdaterad:
16.6.2016 kl. 19.20 

Edith Södergran-bilden uppe på Start-sidan är tecknad av Sandra Nyberg ©